Το Χρήμα ως Χρέος: Υποσχέσεις που Ξέφυγαν

2937
Published on November 30, 2011 by admin

Εάν δυο συμβαλλόμενα μελή, Δεν ήταν μια τράπεζα και ένα άτομο. Και ήταν ένα άτομο και ένα άλλο άτομο, δεν θα μπορούσαν να φουσκώσουν τον πληθωρισμό μέσο μιας συναλλαγής δανεισμού, για τον απλό λόγο ότι ο δανειστής δεν θα μπορούσε να δανείσει κάτι που δεν έχει, οπός κάνουν οι τράπεζες. Μόνο οι εμπορικές τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χορηγήσουν χρήματα που κατασκευάζουν από τον ίδιο τον δανεισμό.

Processing your request, Please wait....
Category

Add your comment

Your email address will not be published.